معنی و ترجمه کلمه asteroid به فارسی asteroid یعنی چه

asteroid


سياره خرد،اخترواره ،ستارک ،سيارک ،خرده سياره ،(درجمع )نوعى اتشبازى که شکل ستاره دارد،شبيه ستاره ،ستاره مانند،ستاره اى ،سيارات صغار مابين مريخ و مشترى ،شهاب اسمانى
نجوم : استروئيد
علوم دريايى : syn : minor planet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها