معنی و ترجمه کلمه astringent به فارسی astringent یعنی چه

astringent


گس ،جمع کننده ،سفت ،داروى قابض ،سخت گير،دقيق ،طاقت فرسا،شاق ،تند و تيز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها