معنی و ترجمه کلمه astrolabe به فارسی astrolabe یعنی چه

astrolabe


استرلاب ،استرولاب ،سلاب ترازوى انجم ،اسطرلاب
نجوم : اينه نجوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها