معنی و ترجمه کلمه asymmetric system به فارسی asymmetric system یعنی چه

asymmetric system


شيمى : دستگاه بى تقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها