معنی و ترجمه کلمه at first a به فارسی at first a یعنی چه

at first a


در نظر اول ،در نخستين ديد،در وهله نخستين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها