معنی و ترجمه کلمه at par به فارسی at par یعنی چه

at par


قيمت اسمى سند،بقيمت اسمى ،بقيمت اصلى
قانون ـ فقه : قيمت ثابت انتقال ارز به بهاى اسمى
بازرگانى : برابرقيمت اسمى ،به قيمت اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها