معنی و ترجمه کلمه at stake به فارسی at stake یعنی چه

at stake


در خطر،د ر گرو،نامعلوم ،موضوع بحث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها