معنی و ترجمه کلمه athlete به فارسی athlete یعنی چه

athlete


ورزشکار،پهلوان ،قهرمان ورزش
ورزش : دو و ميدانى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها