معنی و ترجمه کلمه athletic به فارسی athletic یعنی چه

athletic


ورزشى ،پهلوانى ،تنومندى ،ورزشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها