معنی و ترجمه کلمه atomic mass unit به فارسی atomic mass unit یعنی چه

atomic mass unit


شيمى : واحد اتمى جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها