معنی و ترجمه کلمه atomistic society به فارسی atomistic society یعنی چه

atomistic society


جامعه ذره اى
بازرگانى : واحدهاى کوچک توليدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها