معنی و ترجمه کلمه attention to orders به فارسی attention to orders یعنی چه

attention to orders


توجه کنيد
علوم نظامى : توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها