معنی و ترجمه کلمه augmentation support set به فارسی augmentation support set یعنی چه

augmentation support set


علوم نظامى : دستگاه تکميلى ناوبرى هوايى در فرودگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها