معنی و ترجمه کلمه auspice به فارسی auspice یعنی چه

auspice


تطير،تفال از روى پر و از مرغان فال ،سايه حمايت ،توجهات ،حسن توجه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها