معنی و ترجمه کلمه auto cat به فارسی auto cat یعنی چه

auto cat


هواپيماى رله کننده
علوم نظامى : هواپيماى واسطه مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها