معنی و ترجمه کلمه autobiography به فارسی autobiography یعنی چه

autobiography


خودزيستنامه ،خود زندگى نامه ،نگارش شرح زندگى شخصى بوسيله ء خود او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها