معنی و ترجمه کلمه autocatalysis به فارسی autocatalysis یعنی چه

autocatalysis


(ش ).اثر مجاورتى خود بخود جسمى در فعل و انفعال شيميايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها