معنی و ترجمه کلمه automatic telephone system به فارسی automatic telephone system یعنی چه

automatic telephone system


علوم مهندسى : سيستم تلفن خودکار
الکترونيک : تلفن خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها