معنی و ترجمه کلمه automatic به فارسی automatic یعنی چه

automatic


اتوماتيک ،قهرى ،دستگاه خودکار،مربوط به ماشينهاى خودکار،غير ارادى
علوم مهندسى : خودکار کردن
کامپيوتر : خودکار
قانون ـ فقه : غير ارادى
روانشناسى : خودکار
بازرگانى : خودکار
ورزش : خودکار علوم نظامى : جنگ افزار خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها