معنی و ترجمه کلمه autonomous operation به فارسی autonomous operation یعنی چه

autonomous operation


عمليات مستقل
علوم نظامى : عمليات ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها