معنی و ترجمه کلمه autumnal equinox به فارسی autumnal equinox یعنی چه

autumnal equinox


اعتدال پائيزى ،نقطه اعتدال پاييزى( هيئت)
نجوم : برابران پائيزى اعتدال خريفى
علوم نظامى : نقطه عبور خورشيد از استواى نجومى در اول پاييز
علوم دريايى : اعتدال پاييزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها