معنی و ترجمه کلمه avariciously به فارسی avariciously یعنی چه

avariciously


از روى طمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها