معنی و ترجمه کلمه average deviation به فارسی average deviation یعنی چه

average deviation


شيمى : انحراف ميانگين
روانشناسى : انحراف متوسط
بازرگانى : انحراف متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها