معنی و ترجمه کلمه awkwardness به فارسی awkwardness یعنی چه

awkwardness


ناشى گرى ،بى لطفى ،زشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها