معنی و ترجمه کلمه axial flow impulse turbine به فارسی axial flow impulse turbine یعنی چه

axial flow impulse turbine


توربين محورى
علوم مهندسى : فشار مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها