معنی و ترجمه کلمه axis of symmetry به فارسی axis of symmetry یعنی چه

axis of symmetry


علوم هوايى : محور تقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها