معنی و ترجمه کلمه axle stub به فارسی axle stub یعنی چه

axle stub


علوم مهندسى : اکسل کوتاه بدون حرکتى که چرخها و پين هاى مفصلى وسيله نقليه براى راندن ماشين بر روى ان سوار شده و مناسب حرکت زاويه اى محدودى است حول پين هاى مفصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها