معنی و ترجمه کلمه azimuth indicator به فارسی azimuth indicator یعنی چه

azimuth indicator


شاخص سمتى هواپيما
علوم نظامى : وسيله نشان دهنده زاويه سمتى هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها