معنی و ترجمه کلمه baby به فارسی baby یعنی چه

baby


بچه ،طفل ،نوزاد،مانند کودک رفتار کردن ،نوازش کردن
روانشناسى : شيرخواره
ورزش : اسب دوساله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها