معنی و ترجمه کلمه bacchus به فارسی bacchus یعنی چه

bacchus


(افسانه ء يونان )رب النوع شراب و باده ،شراب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها