معنی و ترجمه کلمه back flip به فارسی back flip یعنی چه

back flip


شيرجه پشتک وارو
ورزش : نيم وارو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها