معنی و ترجمه کلمه back-checker به فارسی back-checker یعنی چه

back-checker


ورزش : بازگشته براى دفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها