معنی و ترجمه کلمه background noise به فارسی background noise یعنی چه

background noise


در پيمايش نورى اين مسئله نوعى تداخل الکتريکى است که توسط لکه هاى جوهر و يا ذره هاى مرکب چاپ بر روى زمينه تصوير ظاهر مى شود،صداى پس زمينه ،اصوات مزاحم
کامپيوتر : اختلال پس زمينه
الکترونيک : همهمه
علوم نظامى : پارازيت
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده