معنی و ترجمه کلمه backup copy به فارسی backup copy یعنی چه

backup copy


نسخه پشتيبان ،کپى پشتيبان
کامپيوتر : روگرفت پشتيبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها