معنی و ترجمه کلمه bactericidal به فارسی bactericidal یعنی چه

bactericidal


نابود کننده ء باکترى ،ضد باکترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها