معنی و ترجمه کلمه baggily به فارسی baggily یعنی چه

baggily


بطورباد کرده ،کيسه دار،بطورشل و ول

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها