معنی و ترجمه کلمه balanced line به فارسی balanced line یعنی چه

balanced line


ورزش : تعادل تعداد مهاجمان در وسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها