معنی و ترجمه کلمه balland-socket joint به فارسی balland-socket joint یعنی چه

balland-socket joint


مفصل گلوله وگوده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها