معنی و ترجمه کلمه band-project filter به فارسی band-project filter یعنی چه

band-project filter


علوم هوايى : فيلتر الکترونيکى که تنها يک باند معين از فرکانسها و نوسانات را عبور ميدهد و حدود بالا و پايين انرا حذف ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها