معنی و ترجمه کلمه bank contraction به فارسی bank contraction یعنی چه

bank contraction


بازرگانى : انقباض بانکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها