معنی و ترجمه کلمه bank pass book به فارسی bank pass book یعنی چه

bank pass book


دفترچه بانکى
بازرگانى : دفترچه حساب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها