معنی و ترجمه کلمه barbed به فارسی barbed یعنی چه

barbed


زرهدار،خاردار
معمارى : مجهز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها