معنی و ترجمه کلمه bargain به فارسی bargain یعنی چه

bargain


چانه زنى در معاملات ،مذاکره ،معامله باصرفه ،معامله شيرين ،چانه زدن در معامله ،سودا،داد و ستد،خريد ارزان( با)a،چانه زدن ،قرارداد معامله بستن
قانون ـ فقه : معامله ،بيع و شراء
بازرگانى : معامله باصرفه انجام دادن ،چانه زنى در معامله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها