معنی و ترجمه کلمه barrator به فارسی barrator یعنی چه

barrator


)=barrater(قاضى رشوه گير،رئيس يامتصدى کشتى که رشوه بگيرد،جنگ کننده ،قلدور،مزدور،دعوايى ،اهل نزاع ،رشوه خوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها