معنی و ترجمه کلمه barrier combat air patrol (barcap) به فارسی barrier combat air patrol (barcap) یعنی چه

barrier combat air patrol (barcap)


گشتى مرزى هوايى
علوم نظامى : گشتى هوايى سد کننده راه دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها