معنی و ترجمه کلمه barrier plan به فارسی barrier plan یعنی چه

barrier plan


علوم نظامى : طرح موانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها