معنی و ترجمه کلمه based به فارسی based یعنی چه

based


مستقر،مبنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها