معنی و ترجمه کلمه basic standard cost به فارسی basic standard cost یعنی چه

basic standard cost


قيمت استاندارد
قانون ـ فقه : قيمت پايه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها