معنی و ترجمه کلمه basic standard cost به فارسی basic standard cost یعنی چه

basic standard cost


قيمت استاندارد
قانون ـ فقه : قيمت پايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها