معنی و ترجمه کلمه basilic ointment به فارسی basilic ointment یعنی چه

basilic ointment


مرهم باسليقون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها