معنی و ترجمه کلمه basilisk به فارسی basilisk یعنی چه

basilisk


اژدهاى افسانه اى بالدار،سوسمارامريکايى ،نوعى منجنيق نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها